Bli medlem


Medlemskap i Rikkenbergets Hembygdsförening.
Enskild person 150 kr/år
Familj 200 kr/år

Medlemskap kan betalas kontant till Lilly Bengtsson, Bjurberget 33, tel. +46 564 310 40 eller vid besök på Finngården Kallstan, Rikkenberget

Medlemskap kan med fördel också betalas via bankgiro 406-8011 eller med swish  123 565 27 06.

Ange namn, gärna även adress och telefonnummer.

Om ni vill ta del övrig information, ange  mobiltelefonnummer och/eller e-postadress.

Editerad av: Dan Jonsson (2019-09-10 19:40:58)