Blomsterfond


Vill du skicka en kondoleans för att hedra någon nära vän eller bekant kan vi förmedla detta åt dig via Rikkenbergets Hembygdsförenings blomsterfond till den kyrka/församling eller adress som du uppger.
Ring Lilly Bengtsson, Bjurberget 33, tel.  0564-31040.

Minimiavgift är 50 kr.

Denna gåva kan också betalas via  bankgiro 406-8011 eller med swish  123 565 27 06.

Glöm inte att ange ditt namn och även namnet på den som hälsningen avser i samband med betalningstillfället.

OBS! Glöm heller inte att du måste beställa kondoleansen av Lilly Bengtsson så att den blir förmedlad enligt ovanstående.

Editerad av: Dan Jonsson (2019-09-10 19:42:37)