Spökstället Velgunaho i Röjden


Spökstället Velgunaho ligger ca 500 m norr om byn Röjden. Parkeringsplats vid vägen, följ sedan stigen fram till resterna av husen.
Röjden ligger längs vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge)  ca 5 km väster om Rikkenberget.

För ytterligare information: Britt Marie Röjder, Röjden 7, 68061 Bograngen, tel. +46 564 31070, +46 70 6371246 eller Börje Englund tel. +46 70 5301903

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2021-01-28 13:28:35) Kontakta föreningen
Skapad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2017-05-09 14:12:52) Kontakta föreningen