Spökstället Velgunaho i Röjden


Spökstället Velgunaho (på svenska Eldbråten) ligger ca 500 m norr om byn Röjden. Parkeringsplats vid vägen, följ sedan stigen fram till resterna av husen.
Röjden ligger längs vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge)  ca 5 km väster om Rikkenberget.

För ytterligare information:  Börje Englund, Röjden 11, 68061 Bograngen tel. +46 70 530 19 03.

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2021-09-23 12:27:32) Kontakta föreningen
Skapad av: Dan Jonsson (2017-05-09 14:12:52) Kontakta föreningen