Spökstället Velgunaho i Röjden


Spökstället Velgunaho ligger ca 500 m norr om byn Röjden. Parkeringsplats vid vägen, följ sedan stigen fram till resterna av husen.
Röjden ligger längs vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge)  ca 5 km väster om Rikkenberget.

För ytterligare information: Britt Marie Röjder, Röjden 7, 68061 Bograngen, tel. 0564-31070, 070-6371246

Editerad av: Dan Jonsson (2019-03-13 14:15:06)