Spökstället Velgunaho i Röjden


Spökstället Velgunaho (på svenska Eldbråten eller Trollbråten) ligger ca 500 m norr om byn Röjden. Parkeringsplats vid vägen, följ sedan stigen fram till resterna av husgrunderna.
Röjden ligger längs vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge)  ca 5 km väster om Rikenberget.

För ytterligare information:  Börje Englund, Röjden 11, 68061 Bograngen tel. +46 70 530 19 03.

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Skapad av: (2017-05-09 14:12:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2022-09-22 12:58:44) Kontakta föreningen