Korset i Röjden


I byn Röjden finns korset som inte växer igen, det har varit känt i mer än 150 år.
Korset är beläget 700-800 m söder om allmänna vägen mellan Bjurberget och Falltorp. Skylt vid vägen.
Röjden ligger längs vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge)  ca 5 km väster om Rikkenberget. Det finns också möjlighet att vandra mellan Rikkenberget och korset. Vandringen går på landsväg och skogsstig, sträcka ca 4 km.

Byn Röjden, på finska Ryki, svedjades av skogsfinnar omkring 1648, flera gårdar har än idag finska namn.
För ytterligare information: Börje Englund, Röjden 11, 68061 Bograngen, tel. +46 70 5301903.Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2021-06-30 21:04:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2017-05-09 14:18:07) Kontakta föreningen