Korset i Röjden


I byn Röjden finns korset som inte växer igen, det har varit känt i mer än 150 år.
Korset är beläget 700-800 m söder om allmänna vägen mellan Bjurberget och Falltorp. Skylt vid vägen.
Röjden ligger längs vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge)  ca 5 km väster om Rikkenberget. Det finns också möjlighet att vandra mellan Rikkenberget och korset. Vandringen går på landsväg och skogsstig, sträcka ca 4 km.

Byn Röjden, på finska Ryki, svedjades av skogsfinnar omkring 1648, flera gårdar har än idag finska namn.
För ytterligare information: Britt Marie Röjder, Röjden 7, 68061 Bograngen, tel. +46 564 31070 eller +46 70 637 12 46 eller Börje Englund tel. +46 70 5301903.Editerad av: Dan Jonsson (2020-09-27 11:18:42)