Tolgravsstenen


Tolgravsstenen är ett stort stenblock som ligger på en stenhäll, mellan stenblocket och stenhällen ligger ett antal mindre stenar, vilket gör att man kan titta under stenblocket och se marken på andra sidan.
Tolgravsstenen ligger strax norr om vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge). Skylt vid sidan av vägen. Tolgravstenen ligger ligger i byn Tolgraven ca 6 km väster om Rikkenberget.

För ytterligare information:  Börje Englund, Röjden 7, 68061 Bograngen, tel. +46 70 53019 03.

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2021-06-30 21:06:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2017-05-09 14:31:05) Kontakta föreningen