Tolgravsstenen


Tolgravsstenen är ett stort stenblock som ligger på en stenhäll, mellan stenblocket och stenhällen ligger ett antal mindre stenar, vilket gör att man kan titta in under stenblocket och se marken på andra sidan.
Tolgravsstenen ligger strax norr om vägen mellan Bjurberget och Falltorp (gränsen mot Norge). Skylt vid sidan av vägen. Tolgravstenen ligger ligger intill byn Tolgraven ca 6 km väster om Rikenberget.

För ytterligare information:  Börje Englund, Röjden11, 68061 Bograngen, tel. +46 70 530 19 03.

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Skapad av: Dan Jonsson (2017-05-09 14:31:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2022-09-22 12:55:10) Kontakta föreningen