Spökstället Där Ner i Rikenberget


Husgrund

Vy över torpet

Spökstället "Därner" är beläget ca en km norr om hembygdsgården. Följ grusvägen norrut till en träskylt "spökställe", följ stigen några hundratal meter ner till torpet, idag  finns det bara husgrunder kvar. Torpet "Där Ner" var bebott fram till 1960-talet. Spökerierna pågick några veckor på våren 1920 eller 1921.
De sista som bodde på torpet var Berta Andersson och hennes son Alf Andersson, född 1922, han flyttade till Munkfors.

Editerad av: Dan Jonsson (2019-01-21 14:20:40)