Om Rikkenbergets Hembygdsförening


Rikkenbergets Hembygdsförening, Rikenberget, Bjurberget
Hembygdsföreningen bildades 1958, den sköter Finngården Kallstan Rikkenberget, som består av rökstugan och 6 st andra byggnader som är belägna på gården Kallstan i byn Rikenberget i Torsby kommun. Rikenberget ligger ca 3 km väster om Bjurberget och ca 7 km från svensk-norska gränsen och ca 60 km norr om Torsby.

Rökstugan är byggd 1852 på den plats där den är belägen än idag. Rökstugan försågs 1872 med ett nytt golv ovanpå det befintliga, mellan dessa golv  är det en isolering bestående av mossa. Rökstugan består av två rum,  i det stora rummet är rökugnen, det mindre rummet är en s.k sidokammarstuga.  

Byn Rikenberget består av minst 8 st torp/gårdar av vilka 7 st var bebodda så sent som på 1960-talet. Gårdarna från söder är, Jolbärsfallet, Skräddartorpet, Kallstan, Dalen (Skomakarn), Backen, Därner, Kallestorpet och Därnol. Vid Därner och Kallestorpet finns inga byggnader kvar.

Berget Rikenberget utgörs av en bergskedja bestående av 5 st berg/åsar, den högsta toppen Nobbora är 567 m.ö.h.

Rikenbergets sluttningar har en rik flora tack vare att berget har inslag av hyperit, bl.a växer blåsippor, tibast mm. I berget växer även Sveriges nordligaste vilt växande lindar. Intill rökstugan växer den sällsynta svampen Sumpjordtunga.

På gården får man en uppfattning om ättlingarna till skogsfinnarna och deras liv och verksamhet.

Övrigt, se kontakter, öppettider, uthyrning Algots stuga mm. Se mer om detta i "Meny" ovan till vänster.

Från Finngården Kallstan Rikkenberget är det inte långt till byn Röjden där man kan titta på det mystiska Korset samt besöka spökstället Velgunaho. Strax väster om Röjden kan man även titta på den stora stenen Tolgravsstenen.

Besök även spökstället Därner, beläget ca 1 km norr om Kallstan.
Läs mer om detta via menyn snett upp till vänster. 

Naturreservaten Gartosofta, Dundern, Heinaho, Erola och Ivana är också besöksmål som ligger ganska nära hembygdsgården. Läs mer om detta via menyn snett upp till vänster. 

Förening:

Rikkenbergets Hembygdsförening

Ändrad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2021-08-13 18:57:30) Kontakta föreningen
Skapad av: Rikkenbergets Hembygdsförening (2017-02-16 16:48:43) Kontakta föreningen