Detta är skrivelsen från RHI till Vattenbyggnad Sverige AB:
 

Vattenbyggnad Sverige AB                                                                         2022-06-09

Angående Haraldsjön i Riddarhyttan och tillhörande vattensystem
Ridddarhyttans Hembygds- och Intresseförening (RHI) ser med stor oro på vad som händer med Haraldsjön. Vi ställer också många frågor vad som kommer att hända med hela vattensystemet nedströms.
Haraldsjön är inte längre den sjö som vi Riddarhyttebor känner. Detta har en stor betydelse för vårt mående, även om ett sådant påstående oftast viftas bort som ett obetydligt känslomässigt inlägg i debatten. Alltmer forskning talar för den stora betydelsen av vår yttre miljö. Vår miljö är skogar och sjöar. Dessvärre måsta jag ändra till var. Skogarna har förvandlats till kalhyggen under namnet produktionsskogar. Haraldsjön är nu delvis en torr sjöbotten. Dammen försvinner och flottningslämningarna. Kulturlämningar för oss, för beslutsfattare inget av bevarandevärde.
I Haraldsjön finns naturligt förekommanade laxöring. I Skildammen finns en hel del gädda. När dammen är borta, vad händer då ? Vi stör ett ekosystem, bara ett exempel bland många, många. Detta viftas bort med att förr var det inga dammar, men förr var längesedan nu. Naturen har kämpat för att klara av människans ingrepp och nu gör vi ett nytt. Nu river vi dammarna som byggdes för längesedan, för nu sägs det passa med rivna dammar. Det kanske passar för den rationella ”skötseln” av vår natur, men det passar varken oss människor eller övrig fauna och flora som har levt med detta i sekler.
Det blir en varm sommar, det var det 2018, vad händer då ? Inte bara torr sjöbotten utan även torr å-botten ?  Skildammen var inte en sjö för länge sedan, blir den en å nu ? Lien ligger tätt intill samhället med en fantastisk badplats, en stor campingplats, ett omkringliggande fritidsområde med många besökare. Blir det också delvis en torr sjöbotten ?
Vår oro kan anses obefogad för en "naturlig, återställd miljö tillsammans med höga biologiska värden höjer även de värden som finns för rekreation i naturreservatet och området som helhet” ,sid 14.
För våra öron vackra ord, för våra ögon och inre känsla. förstörd natur. Det räcker inte att trösta oss med att det blir bättre. När naturen om ett par sekler hämtat sig igen är det dags att börja om. Låt oss slippa det här.  Kan inte våra sjöar och skogar få finnas i samklang med oss människor. Är det inte hormoslyr vi ska slåss emot så är det andra ingrepp i vår natur som görs med ivrigt försvar av att det är till allas bästa. Vi tror inte på det. Vi trodde inte på hormoslyret heller, det var det expertisen som gjorde.
För Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening

Leif Fredriksson                        Karin Lindström
Ordförande                                Medlem


Förening:

Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening

Skapad av: Hans-Åke Karlsson (2022-06-10 13:35:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hans-Åke Karlsson (2023-03-06 14:40:29) Kontakta föreningen