Riddarhyttemålet

Image

I ett försök att bevara de gamla ord och uttryck som finns och funnits, kommer här en lista med vad som finns nedskrivet just nu.
Listan kommer att fyllas på med nya ord vartefter våra medlemmar och folk i förskingringen delger oss dem.
Skicka gärna dina ord med förklaringar till:  [email protected]

Det handskrivna "brevet" kommer att publiceras i sin helhet så fort som vi kommit på vem författaren är. 

Riddarhyttemålet


Editerad av: Hans-Åke Karlsson (2021-01-06 19:09:14)