Historik


Historik om Hembygdsföreningens Hembygdsgård, och Tingshuset (nuvarande Museum)

Tingshuset byggdes 1850 och flyttades hit ca: 1860 efter laga skifte
från en plats bredvid före detta kommunalkontoret (Sefastvägen 1).
Där fanns ca. 50 hus tätt tillsammans på en yta av 100 x 150 meter.
Dessa hus bildade Gällö:s 4 gårdar.

Den nya fastigheten efter flytten fick beteckningen U-byn 1.
1880 ödelades nästan hela gården av en eldsvåda, endast övre
delen på denna byggnad klarade sig. Vid återuppbyggnaden byggdes
det till nedåt med farstu, tolvmanskammare, en stor tingssal,
samt en källare med fängelsehåla.
Ubyn 1 blev härmed tingsställe för bygden. Tidigare plats var Mellgård.

Senare uppfördes 2 st. flygelbyggnader, ena med 2 läg. á 5 r.o.k.
den andra med ekonomiutrymmen, samt mangårdsbyggnaden 1890,
av Per Aron Persson. Ladugård (riven) och bakstuga byggdes 1912.

Jöns Petter Persson övertog 1907 och började med Gästgiveri.
Tingsstället upphörde och flyttades till Östersund 1916, varvid
tingshuset byggdes om till bostäder, tingssalen delades i 3 rum.
Här bodde tidvis 2-3 familjer.
Mellan ca: 1920 till 1937 inrymdes Gällös telefonväxel i tingshuset.
1934 upphörde Jöns Petter med Gästgiveriet.

Revsunds Hembygdsförening hyrde tingshuset till museum april 1982.
1994 köpte Hembygdsföreningen hela gården, och en varsam
renovering av husen påbörjades.

Nytt förråd byggdes 2006
Det gamla garaget revs 2007

Ägare till U-byn 1                                                   Ägotid

Per Olofsson 1810-1879                                      1832-1870
g. 1:a Ingegärd Sefastdotter
från Tavnäs 1809-1834
g. 2:a Anna Svensdotter
från Sund 1814-1892

Sonen i 2:a giftet
Per Aron Persson 1844-1926                             1870-1902
g.m. Brita Jönsdotter
från Marsett 1846-1924

Sonen
Jöns Petter Persson 1867-1954                         1902-1944
g. 1:a Clara Carlsdotter
från Ösjö 1870-1902
g. 2:a Anna Svensdotter
från Stavre 1844-1963

Dottern i 2:a giftet
Elsa Persson 1910-1987                                      1944-1989
g.m. Erhard Wikström
från Gällö 1904-1998

Sonen
Sven Erik Wikström 1937-                                   1989-1994

Revsunds Hembygdsförening                           1994-


Historik om Karl Knuts vallen

1975-09-17   Hembygdsföreningen beslutar att tacksamt emottaga
Knutsbodarna av Nils Svensson Laxviken.
1975-10-07   Nils Svensson överlåter Knutsbodarna (Mellgård 1:6)
med full äganderätt till Revsunds hembygdsförening.
1980-08       Invigning av Knutsvallen med trivselträff, predikan
och allmogemusik.
1987               Karl Halvarsson skänker  en stuga som finns på
Östgårdsbodarna i Grimnässkogen.
1995-06-26  Anna-Stina Henriksson överlåter som gåva sin andel
i en befintlig parstuga för flyttning till Knutsvallen.
1996               Kolarkoja byggs på Knutsvallen av Karl och Enar
Hilmersson.
1996-1997    Östgårdsbuan (parstugan) monterades ner, fraktades
till Knutsvallen och uppmonterades.
1999               Golv, dörrar, fönster, öppen-spis, och vedspis
iordningsställs på Knutsvallen.
2000              Fortsatt upprustning Knutsvallen, Innertak,
fönsterluckor, och utedass.
2003-06        Ny infartsväg till Knutsvallen byggdes av lärare
o elever från Bräcke gymnasieskola.
2003-07        Handikappramp byggs på Knutsvallen.
2011              Köket renoveras, samt elinstallation utförs.
2017             Tak över entré byggs, huset målas, upprättning av gavelvägg,
ny rökgång till vedspisen, plåt monteras på skorstenen.
Ladan får nytt tak, golv, port samt nya stockar i botten.
Skärmtak för grillning mm. byggs.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Förening:

Revsunds Hembygdsförening

Skapad av: andrew herbert (2014-03-06 22:29:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Revsunds Hembygdsförening (2019-04-01 17:04:03) Kontakta föreningen