Kontakt information


Vanlig post skickas till:
Sigbritt Herbert
Bäckvägen 4
843 97 Pilgrimstad

Hembygdsgårdens besöksadress: Revsundsvägen 13 Gällö (mitt emot ICA)
Föreningens e-postadress: [email protected]

Kontakta styrelsen

Ordförande
Sigbritt Herbert
Bäckvägen 4
843 97 Pilgrimstad
Tel: 0693-31416
Mob:

Kassör
Veronika Bäckman
Ösjö 129
843 96 Gällö
Tel: 0693-20465
Mob: 070-352 40 65
E-post: [email protected]

Sekreterare
Sigbritt Engdahl
Arnljotsvägen 12
84341 Gällö
Tel: 0693-20468
Mob: 070-9464315
E-post: [email protected]

Ledamöter
Sven Gunnar Andersson
Sågvägen 36
843 41 Gällö
Tel: 0693-20488
Mob: 070-757 74 61
E-post: [email protected]

Knut Richardsson
Döviken 179843 96 Gällö
Tel: 0693-23036
Mob: 070-642 93 91
 
Margareta Svensson
Sefastvägen 5 F
843 41 Gällö
Tel: 0693-20484
Mob: 070-668 82 49
E-post: [email protected]

 

Birgitta Kristoffersson
Stavre 316
843 96 Gällö
Tel: 0693-21025
Mob: 070-238 80 05
E-post: [email protected]

Berit Larsson
Arnljotsvägen 14
843 41 Gällö
Tel: 0693-20002
Mob: 070-328 75 80
E-post: [email protected]

Gunnar Bengtsson
Arnljotsvägen 46
843 41 Gällö
Tel: 0693-20086
Mob: 070-206 73 21
E-post: [email protected]

Mats Eriksson
Hannåsen 135
843 95 Gällö
Mob: 070-575 69 59
E-post: [email protected]

Britt-Inger Hagström
Almqvistvägen 12A
843 95 Gällö
Mob: 070-695 39 10
E-post: britt.inger.hagströ[email protected]

 

Suppleanter
Chris Ebbert
Kronvägen 27
843 41 Gällö
Mob: 070-527 91 65
E-post: [email protected]

Maria Berglund
Mälgåsen 123
843 94 Gällö
Mob: 070-301 43 70

 

Ann-Mari Persson
Gällövägen 4B
843 41 Gällö
Tel: 0693-20133
Mob: 070-655 68 98
E-post: [email protected]

Arne Jonsson
Ringsvägen 15
843 41 Gällö
Tel: 0693-20733
Mob: 070-254 43 37
E-post: [email protected]

Kent Berger
Per Aronsvägen 3
843 41 Gällö
Mob: 070-346 57 04
E-post: [email protected]

Valberedningen
Gunnel Åding
Oppnevägen 7
843 41 Gällö
Tel: 0693-20845
Mob: 070-235 97 77
E-post: [email protected]

Maj Eriksson
Ösjö 104
843 96 Gällö
Tel: 0693-24018
Mob: 070-578 37 71
E-post: [email protected]

Ragnar Johansson
Gällövägen 4B
843 41 Gällö
Tel: 0693-20133
Mob: 070-251 66 66
E-post: [email protected]

Revisorer
Elisabet Ringius
Mickelsvägen 1
843 41 Gällö
Tel: 0693-20692
Mob: 076-821 19 02
E-post: [email protected]

Lars Falkeström
Almqvistvägen 27
843 41 Gällö
Mob: 070-683 65 60
E-post: [email protected]

Revisorssuppleant
Mats Eriksson
Ösjö 105
843 96 Gällö
Mob: 072-240 40 02
Tel: 0693-24002
E-post: [email protected]

Lars-Erik Tjärnsved
Per Aronsvägen 4
843 41 Gällö
Tel: 0693-20089
Mob: 073-840 13 00
E-post: [email protected]

Krönikeredaktionen
Mats Eriksson
Hannåsen 135
843 95 Gällö
Mob: 070-575 69 59
E-post: [email protected]

Hemsideredaktionen
Andrew Herbert
Bäckvägen 4
84397 Pilgrimstad
Tel: 0693-31416
Mob: 0706040107
E-post: [email protected]

Bakstugenyckel finns hos
Berit Larsson  Arnljotsvägen 14.  tel. 070-328 75 80
Anne-Marie Persson  Gällövägen 4.  tel. 070-655 68 98
Ruth-Marie Öhrn  Läkarvägen 1.  tel. 073-049 33 18

Byombud
Ammer: Barbro Henriksson   Ammer 126    0693-21015 / 070-687 69 99
Björnön: Märit Magnusson   Björnön 139   0693-32010
Döviken: Knut Richardsson   Döviken 179    0693-23036 / 070-642 93 91
Granbo: Märit Magnusson  Björnön 139  0693-32010
Grimnäs: Lennart Brykt   Grimnäsv. 115A    0693-21201 / 070-643 55 92
Hannåsen: Mats Eriksson   Hannåsen 135    070-575 69 59
Mälgåsen: Per-Olof Mellgren   Mälgåsen 142    0693-21225 / 070-620 81 67
Nor: Lillianne Eklund-Jacobsson   Nor 352    0693-25038 / 070-691 37 15
Pilgrimstad: Erik Magnusson   Hanåsvägen 117    0693-31218 / 070-375 10 26
Revsund: Birgit Malmquist   Förberg 132    070-345 98 20
Rind: Maj Eriksson   Ösjö 104    0693-24018 / 070-573 37 71
Sandsved: Märit Magnusson   Björnön 139   0693-32010
Skylnäs: Björn Nordenstam   Skylnäs 270    0693-32129
Stavre: Rainer Löthman   Stavre 151    076-116 06 66
Strömmen: Märit Magnusson   Björnön 139   0693-32010
Värviken: Björn Nordenstam   Skylnäs 270    0693-32129
Ösjö: Maj Eriksson   Ösjö 104    0693-24018 / 070-573 37 71 

 

Förening:

Revsunds Hembygdsförening

Skapad av: (2012-09-14 18:36:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Revsunds Hembygdsförening (2022-05-05 14:15:36) Kontakta föreningen