Bli medlem

150,00 Kr/person och år. Familj 200.00kr / familj och år   Betalas till bankgironummer 182-4770.

Märk inbetalningen med namn, adress och gärna mailadress.