Medlemskap


HBF är en ideell, dvs ej vinstdrivande, förening med ett årsmöte som väljer styrelse och beslutar vad som ska ske under året. Årsmötet beslutar också om medlemmar i de fasta kommittéerna.

Medlemsavgiften i Resmo Hembygdsförening är f n 75 kronor. Andra intäktskällor är lotterier, inträdesavgifter till vissa arrangemang och frivilliga insamlingsbössor på några ställen. HBF får också ibland bidrag av utomstående personer eller institutioner för behjärtansvärda ändamål. Mer om vart pengarna går kan du läsa på sidan Verksamhet.

Stödet för vården av lokala angelägenheter har alltid varit stort i Resmo socken, och nu är det näranog fler medlemmar i HBF än det finns fasta inneboende i socknen, ca 200.

Om du eller någon du känner önskar bli medlem eller har andra ärenden till HBF vänder du dig framför allt till styrelsen eller till roteombudet i din by. ...Var inte orolig! Alla känner alla.

Förening:

Resmo Hembygdsförening

Skapad av: Resmo Hembygdsförening (2013-02-20 14:10:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Resmo Hembygdsförening (2018-10-10 14:49:40) Kontakta föreningen