Välkommen till Resmo Hembygsdförenings websida

Här informerar vi lite om bygden och vad som händer i föreningen.
Kontakta gärna styrelsen om du saknar information eller har något som du vill delge andra.

Resmo Hembygdsförenings behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig: Ordförande Hans Göran Martinsson
Personuppgiftsbiträde: Kassör Helén Bolander
Resmo Hembygdsförening, register som förs:
   Medlemsregister, förteckning förs över medlem i hembygdsföreningen med namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Ändamål med behandling:
   Används vid kontakter med medlemmarna vid föreningens evenemang mm.
Förvaring av registret:
   Registret förvaras i en Word-fil lokalt i en dator hos kassören.
Radering av uppgifter
   Kassören kontaktas…
1. När medlemmen begär utträde ur föreningen.
2. När medlemmen inte betalt medlemsavgiften.
3. När medlemmen begär att få bli borttagen ur registret.

website counter

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter