Välkommen till Resmo hembygdsförening

Resmo Hembygdsförening (HBF) startade sin verksamhet omkring 1950. Förutom känslan av snabb förändring med motorisering och annat, bidrog till starten säkert en oro för vad som skulle hända efter sammanslagningen av de lokala, i mycket kyrkliga kommunerna. Stödet för vården av lokala angelägenheter har alltid varit stort i Resmo socken, och nu är det näranog fler medlemmar i HBF än det finns fasta inneboende i socknen, ca 200.

Fredrik Åsenius
Folklustspelet Britt-Stinas ko, 2010. På bilden fattas Laurentz Svensk.
 

Något på gång i Resmo, tiderna preliminära.

Mars

8 kl 18.30

13 kl 18.30

20 kl 18.30

 

27 kl 18.30

Årsmöte i Församlingshemmet, lätt förtäring

Naprapat Cecilia Eriksson: Ta kommandot över din kropp.

Ornitolog Pav Johansson: Vårtecken, i skyn och på marken.

Ludvig PDF om Sandby borg.

Trädgårdskonsulent Pierre Nestlog, Trädgården, en plats för arbete och vila.

April  29 Vårfest arrangerad av Resmo damer.
Maj 8 kl 18.30 Extra föreläsning: Pav Johansson: Hur man bygger ett gömsle.
Juni Pingstrunda
Juli Byvandring eller utflykt. Kyrksöndag. Mysinge stenlada.
Augusti ½ aug sen förm. Ironman, station i Resmo/Gynge åt Stenåsa till
September Ölandsrunda. Skördefesthelg
Oktober
November  21 kl 17 Landskapskroppkakslandslaget kallar till kalaskväll, föranmälan enl. affischer
December Luciafest, missionsauktion
Januari
Februari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBF är en ideell, dvs ej vinstdrivande, förening med ett årsmöte som väljer styrelse och beslutar vad som ska ske under året. Årsmötet beslutar också om medlemmar i de fasta kommittéerna. Medlemsavgiften är f n 75 kronor. Andra intäktskällor är lotterier, inträdesavgifter till vissa arrangemang och frivilliga insamlingsbössor på några ställen. HBF får också ibland bidrag av utomstående personer eller institutioner för behjärtansvärda ändamål.

Om du eller någon du känner önskar bli medlem eller har andra ärenden till HBF vänder du dig framför allt till styrelsen, eller till roteombudet som finns i varje by.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter