BYGGNADER

Här ska jag försöka göra en beskrivning av de byggnader som finns på hembygdsområdet.

Huvudbyggnaden

MARKLUNDSGÅRDEN

 

FÄBODSTUGA

Fäbodstugan är flyttat från Lundaänget där det nyttjades som fäbod, en byggnad där slåtterfolket äta, vila och vid behov sova över. Fäboden har använts där sedan 1800-talet. Tidigare hade den stått i byn Skarviken och troligen nyttjats som kornbod.

Donator Axel Wiklund

 

Slagloge nr.3

 

 

Slagloge som användes för tröskning av spannmål med slaga. Logen uppfördes under 1700-talets senare del av Per Olofsson i Lundagård. Den flyttades sedan till Nyåkern, för att sen användas som lada.

På logens kroppåse har det suttit ett snidat djurhuvud, orginalet finns numera på Skellefteå Museeum. Ett försök till konstruktion har gjorts utifrån det illa åtgångna orginalet.

Donator Rickard Olofsson, dörren nytillverkad av Nikolaus Fahlesson

 

SKVALTKVARN

Vattendriven kvarn för malning av spannmål. Denna kvarn uppfördes under 1800-talet av byamännen. Vid denna tidpunkt fanns där ytterligare två kvarnar i bäcken.

Varje bonde hade kvarndygn för malning, andra tider var kvarnen låst, därför fanns stocklåset.

Observera dörren, där ristades många många figurer i väntan på att säden skulle malas.

Donerad av Hans Johansson

2012-06-22 12.55.27Fotograf: 2012-06-22 12.55.27

GRILLPLATS bredvid Kvarnen

 

KVARNHJULETFotograf: KVARNHJULET

KVARNHJULET

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter