Idé och informationsmöte om Gunborg Anderssons hemman

Söndag 6 juni kl 15.00

Deltagare: Robert Rolf och Daniel Tedestedt, Barbro och Sven-Erik Johansson, Lars-Olof Olofsson, Sture Granström, Bertil och Linnea Olsson, Elvy och Åke Edström, Sören Stig och Martin Lindström, Kjell och Kristin Wallmark, Robin Andersson, Kenneth Fahleson, Carin Renström, Boel och Kennet Hedström.

Mötets syfte, tre föreningar i Renbergsvattnet har ärvt Gunborg Anderssons hemman. Hur ska hennes gåva gynna byns utveckling? Diskussion om olika alternativ och framtidsplaner för rådgivning till styrelserna i respektive föreningar, hembygdsföreningen, skolhusföreningen och idrottsföreningen där besluten fattas.

 

–    Robert hälsade alla välkomna, berättade lite historia runt hemmanet och förklarade syftet med dagens möte.

–        Rundvandring i byggnader och närmaste omgivningen.

–        Återsamling med fika.

Synpunkter vid fikamötet.

–        Stort jobb har gjorts med städning och röjning på fastigheten tack vare att så                                                 många har ställt upp men vissa saker är kvar att ta hand om därför ska en arbetskväll göras den 18 juni kl 18, Kennet annonserar på byns anslagstavlor.

–        Visst lösöre är undanställt för försäljning, Robert kontaktar auktionsfirma för att undersöka intresset att köpa lösöret. Före auktionsfirman kommer ska Robert och Kjell sortera ut saker som är av historiskt intresse för byn.

–        Mötets råd till styrelserna är att inte dela upp hemmanet vid försäljning. Ingen av föreningarna har något behov att behålla fastigheten för att användas i sin verksamhet. Försäljning rekommenderas.

Övriga frågor:

–        Åke har uppdrag från byalaget att hitta en lämplig placering av promenadstig ner till grillplatsen som byalaget ordnat. Mötet godkände att promenadstigen kan gå över Gunborgs ägo så länge det inte finns någon ny ägare.

Noterat av Kennet  Hedström

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter