Ingestorp

Frälse Skatte hemman. Omnämnd första gången under 1300 talets mitt. Nuvarande bebyggelse kom till under åren.....1830-1837. Hemmansägaren Anders Olofsson (född 1776 död 1844) flyttade 1825 med sin familj från Göntorp till Ingestorp, efter att ha ropat in egendomen 1813 på exekutiv auktion. Han lät uppföra mangårdsbyggnaden.


Förening:

Regna Hembygdsförening

Skapad av: Regna Hembygdsförening (2014-06-22 10:04:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Regna Hembygdsförening (2014-06-22 10:04:18) Kontakta föreningen