Arkiv/Arkiv Digital


I november 2017 började digitaliseringen av stora delar av vårt arkiv.

Det är främst originalhandlingar av olika slag. Nämnas kan domstolsprotokoll, skifteshandlingar, bouppteckningar m.m.

Gårdsarkiv och de äldsta fotoalbumen skickades med i första omgången.

Allt har digitaliserats av Arkiv Digital och är nu åtkomligt på dess hemsida (https://www.arkivdigital.se).

I mitten av januari 2018 skickades en andra omgång.

Vår arkivföreståndare, Bengt-Ola Morgny, har fraktat materialet till Lyrestad i Västergötland. Han har också hämtat tillbaka det till arkivet.

Bidrag för kostnaderna har sökts från Riksantikvarieämbetet och det har beviljats och utbetalats.

Bidraget täcker kostnaderna för uppdraget plus resekostnad.

Man kan även ta del av materialet digitalt här hos oss.

För att komma till Arkiv Digital: Klicka här!

Förening:

Regna Hembygdsförening

Skapad av: Sven-Erik Steen (2018-12-29 16:46:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sven-Erik Steen (2020-10-30 13:02:36) Kontakta föreningen