Planberget


Image

 

 

På andra sidan gamla landsvägen, gränsande till hembygdsgården, ligger Planberget, en mindre fastighet med bostadshus och ladugård med vidhängande loge.

 

1991 fick Regna Hembygdsförening fastigheten genom Allmänna Arvsfonden. Med ekonomisk insats från Länsarbetsnämnden gjordes vissa renoveringar.

 

Huset stod sedan en tid tomt utan att uttnyttjas. Föreningen beslöt att en restaurering av huset skulle genomföras. Med hjälp av Länsstyrelsens projekt ”Hus med Historia” har nu arbete kunnat genomföras i två omgångar.

 

2011 har ett omfattande arbete med yttertaket och skorstenen genomförts, och tidigare har de frilagda väggarna reparerats med bl.a. lerklining.

 

Huset som omnämndes första gången i husförhörslängder omkring 1830, har bebotts i huvudsak av hantverkare. Sockenskräddaren, tillika ringkarlen Peter Dahlquist, skomakaren Per August Asklöf och smeden Anders Sundquist var några som huserat här under 1800-talet.

 

Föreningen har försökt återställa inredningen med de föremål/repliker som finns i föreningens samlingar.

 

Fortsatt arbete med de båda våningarna kommer att ske.

Förening:

Regna Hembygdsförening

Skapad av: Sven-Erik Steen (2018-12-27 20:07:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sven-Erik Steen (2018-12-27 20:29:18) Kontakta föreningen