Branden i Regna kyrka 1913


Om den stora branden  i Regna kyrka 6 april 1913 kan man läsa om i Regna-Skedevikrönikan 2003.
I samband med att det gått 100 år sedan branden var det en även en artikel i Norrköpings Tidningar 18 februari 2013.
 

Editerad av: Sven-Erik Steen (2020-11-25 17:04:41)