Bli medlem


Välkommen som medlem i Regna Hembygdsförening, om du inte redan är det!

Medlemsavgiften är bara 100 kronor för enskild medlem och 175 kronor för familj.

Bankgiro 355-3252

Ange namn, adress, telefon och ev. mailadress i samband med inbetalningen.

Vill du kontakta oss?
Ordförande Staffan Andersson 073-811 59 51
Sekr. Vanja Einarsson                  070-239 48 52
Kassör Monica Jonsson               070-263 75 79

Förening:

Regna Hembygdsförening

Ändrad av: Regna Hembygdsförening (2019-03-22 07:59:38) Kontakta föreningen
Skapad av: Regna Hembygdsförening (2012-05-09 11:31:55) Kontakta föreningen