Bli medlem


Välkommen som medlem i Regna Hembygdsförening, om du inte redan är det!

Medlemsavgiften är bara 100 kronor för enskild medlem och 175 kronor för familj.

Bankgiro 355-3252

Ange namn, adress, telefon och ev. mailadress i samband med inbetalningen.

Vill du kontakta oss?
Ordförande Staffan Andersson  073-811 59 51
Sekr. Gunilla Strömberg               072-300 28 64
Kassör Monica Jonsson                070-263 75 79

Förening:

Regna Hembygdsförening

Skapad av: Sven-Erik Steen (2012-05-09 11:31:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Regna Hembygdsförening (2022-05-10 08:45:34) Kontakta föreningen