Sökregister RättviksKrus

Bengt Norberg har lagt ner ett enormt arbete då han gått igenom alla årgångarna av RättviksKrus t .o.m. 2018 och indexerat alla artiklar och gjort dem sökbara på författare, innehåll och geografi.
Resultatet finns samlat i en Excel-databas som du kan ladda ned till din egen dator alternativt jobba i on line.
Du hittar databasen om du klickar här.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter