Rättviksmålet


”Rättviks gamla sockenmål, som även innefattar målen i Bingsjö kapell och Boda socken … erbjuder en ytterst intressant övergångsform av dalmålet mellan den söderut tämligen allmänbegripliga dalskan i Nedansiljan och de norr- och västerut särutvecklade, t.o.m. för närmaste grannbygderna svårförståeliga målen i Ovansiljan. Visserligen saknar Rättviksmålet i allmänhet den djupgående splittring i en mängd särpräglade, skarpt åtskilda bymålsarter, som är så karaktäristisk för Ovansiljansmålet, dvs. dalmålet ”i allra egentligaste mening”. Det ter sig tvärtom med avseende på såväl ordförråd och ordens uttal (ljudläran) som om deras böjning (formläran) i stora drag betydligt enhetligare. Men man kan naturligtvis även inom Rättvik spåra smärre skiftningar eller enstaka avvikelser i den äldre dialekttraditionen, vilka bilda skiljelinjer såväl emellan de olika fjärdingarnas språk … som emellan målen i en del byar”.

Så inleds framställningen om Rättviksmålets huvuddrag av Stig Björklund införd i boken Rättvik del III utgiven av Rättviks socken 1959. Den som vill fördjupa sig i rättviksmålets uppbyggnad och relation till omgivande språkområden bör ta del av denna artikel.

Bygdens språk är en viktig del av den lokala kulturen och Rättviks Hembygdsförening (RHF) ser det som angeläget att bevara och dokumentera rättviksmålet. Med detta syfte har RHF under lång tid drivit en Rättviksmålscirkel. Se underliggande flik i menyn till vänster. 

RHF har också på olika sätt befordrat tillkomsten av böcker, skrifter och texter som behandlar rättviksmålet. Se underliggande flik i menyn till vänster.

I ökande omfattning produceras dokumentation i digital form (bilder, filmer, uppläsning, musik), uttryckt på rättviksmål. Se underliggande flik i menyn till vänster.

 

Rättviksmålet, liksom alla dialekter, talas i allt mindre utsträckning. Dessutom genomgår talet ett närmande till rikssvenskan som innebär att karaktäristiska drag alltmer försvinner. Denna utveckling kommer att fortgå men det finns krafter som verkar för att återge dialekterna status. Särskilt gäller detta i Älvdalen men det förekommer aktiviteter på andra håll i samma syfte. Även om rättviksmålet inte kommer att återfå sin forna dominans så är förhoppningen att RHF kan bidra till att detta bevaras och dokumenteras i sin mer ursprungliga form och färg.

Förening:

Rättviks Hembygdsförening

Skapad av: Bengt Norberg (2019-04-06 20:11:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bengt Norberg (2023-02-10 22:53:15) Kontakta föreningen