Medlemskap

Bli medlem i Rättviks Hembygdsförening genom att sätta in 150:- (enskild) eller 200:- (familj) på plusgiro 13 64 77-7. Oavsett hur Du betalar, glöm inte att ange namn, adress och eventuell e-postadress.

I medlemskapet ingår vår årsbok RättviksKrus som i handeln kostar 125:- För frågor om medlemskap, kontakta vår medlemsregistrator Bengt Norberg via e-post.

Som medlem godkänner du att du förs in i vårt medlemsregister.
Där registreras:
– för- och efternamn
– adress
– e-postadress om du uppgivit sådan
– betalningshistorik vad avser medlemsavgiften
Registret är en helt föreningsinternt och inga uppgifter delges utomstående.
Om du vill kontrollera om du finns i registret och vilka uppgifter som i så fall finns, kontakta vår medlemsregistrator.

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter