Underhåll och reparationer

De omfattande reparations- och underhållsarbeten som Almbergs byggnadsvård under 2017 utfört på Gammelgården, har till stora delar finansierats av bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och av Länsstyrelsen Dalarna.
En redogörelse med bilder för arbetenas omfattning kommer i 2018 års Rättvikskrus.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färgLsty W

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter