Julia Sundells dagboks- och minnesanteckningar

Julia Sundell (1856-1930) var klockar- och skollärarhustru i Rättvik under en brytningstid för både lokalsamhället Rättvik och för världen i stort.
Hon skrev personligt präglade dagboks- och minnesanteckningar om livet i Rättvik, i stort som smått och inte utan både bett och udd i pennan.
Hennes iakttagelser, hågkomster och kommentarer finns nu utgivna med många, tidigare ej publicerade, foton.
Denna lilla skrift är ett måste för den lokalhistoriskt intresserade och finns att köpa hos
Sörlins bokhandel.
Den kan också beställas från Rättviks Hembygdsförening. Den kostar då 100:- plus porto.

Sundell

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter