K AL L E L S E

Styrelsens förslag till nya stadgar hittar Du om Du klickar här.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 finns här och årsredovisningen här.

Vid årsmötet kommer föreningens KULTURPRIS för 2018 att delas ut

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter