Senast genomförda aktivitet:

 

"Bygderally", en Coronasäkrad aktivitet!

Under 2020 har alla föreningar tvingats ställa in de flesta planerade aktiviteter på grund av Covid-19-pandemin. Rasbokils Hembygdsförening är inget undantag. Allt som vi brukar arrangera själva eller gemensamt med andra var vi tvungna att avstå ifrån, nationaldagsfirandet, midsommarfesten vid hembygdsgården och hembygdsdag/hemvändardag i samband med Rasbo kulturvecka, som ju också ställdes in.

Men föreningen ville ändå erbjuda möjligheter att besöka vår bygd och då tog vi upp en aktivitet som genomförts för ganska länge sedan, ett "bygderally" med besök vid kulturhistoriskt intressanta platser i vår socken. Genom ett gediget förberedelsearbete, frivilliga presentatörer och ett turligt nog gynnsamt väder, blev det ganska många som tog chansen att resa runt till de platser vi ville visa. I egna bilar och utrustade med en karta som delades ut vid starten vid Rasbokils bygdegård i Tibble besöktes i tur och ordning Tibble gamla bygata, platsen där Årbybåten hittades, en märklig runsten vid kyrkan, Lafssjön och grunden av en vattendriven såg vid utloppet från sjön, en varggrop i Kölinge och lämningarna av malmbrytning vid Gruvstugan i norra Rasbokil. Vid varje plats fanns det presentatörer från hembygdsföreningen som kunde berätta om historien och svara på frågor.

Rundresan avslutades med en picknick med eget fika vid hembygdsgården, där deltagarna kunde fortsätta att få sina frågor besvarade av föreningens representanter. Flera av deltagarna var helt nyinflyttade och alla deltagare uppskattade verkligen denna aktivitet. Någonting att ta upp igen för vår förening kommande år?

Ett varmt tack till alla deltagare och presentatörerna på de olika platserna!

Styrelsen

 


Editerad av: Staffan Björklund (2021-01-02 18:40:31)