Senast genomförda aktivitet:

 

Soldattorpens historia uppmärksammas i Rasbokil

Rasbokils Hembygdsförening har de senaste åren genomfört en studiecirkel om indelta soldater i socknen och vi sätter efter hand upp skyltar vid de platser studerat.
Studier av bland annat bygdeskrifter, syneprotokoll på Krigsarkivet och lantmäterihandlingar har använts för att göra skyltar som sätts upp vid de nio soldattorp som funnits i Rasbokil. Även kompanichefsboställe och andra byggnader från indelningsverkets tid ska få sina skyltar efter hand. Hittills har sex skyltar satts upp (med fastighetsägarens tillåtelse), inklusive en vid hembygdsgården.

På skylten finns en kort text om byggnadens historia och en QR-kod som man kan skanna med sin mobil. Då kommer man till föreningens hemsida, där det finns mycket mer att läsa om den aktuella byggnaden. Först satte vi upp skyltar vid hembygdsgården och soldattorp nummer 27 som finns vid gården. Till byvandringen 2019 satte vi upp skyltar vid soldattorpen nummer 30 och 31 i Tibble. De senaste skyltarna som satts upp är en vid soldattorp nummer 32 i Tibble och en vid platsen för soldattorp nummer 29 i Tallhammar. En glad ordförande Maj-Lis Lundblad kan konstatera att föreningens arbete ger resultat!

Besök gärna de olika torpen och lär er mer om bygdens militära historia! Mer information finns om torpen finns på denna hemsida under fliken "Soldattorp".

Vill du lära dig mer om Rasbokils historia? Du når oss under fliken "Kontakta oss". Vi kommer att fortsätta studiecirkeln i höst när vi kan ses igen. Var med du också i vårt intressanta arbete!

 


Editerad av: Staffan Björklund (2020-06-08 10:50:44)