Äpplerums kvarnar


Idag finns endast en väderkvarn kvar på Äpplerums uttagna kvarnplatser. Den tillhör hembygdsföreningen och har skänkts av Frida Lindström (1904-2005) från Västergården i Äpplerum. Byns kvarnplatser låg längs en gammal vägsträckning från byns västra hörn i sydvästlig riktning mot Tomtebygatan. Enligt laga skifteskartan från 1826-32 fanns här sju kvarnplatser. Det lär även ha stått en väderkvarn tillhörig Äpplerum nr 5 och nr 2 vid Korskullen sydöst om byn. Kvarnen vid Korskullen ska ha förstörts vid en storm 1904. I senare tider  har det stått en kvarn, "Sigvards kvarn",  på familjen Erlandssons ägor söder om Tingsbacken och väster om Igelkärret. Den kvarnen skänktes till hembygdsföreningen och flyttades till Räpplingegårdens tomt där den numera är restaurerad.

Fridas kvarn, Äpplerum. Foto: Lena Åsenius

Förening:

Räpplinge Hembygdsförening

Skapad av: (2017-06-27 10:12:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Räpplinge Hembygdsförening (2019-01-09 08:28:28) Kontakta föreningen