Tiondeladan


Vid 1760 års prostvisitation på Räpplinge prästgård beslutade man att det förfallna stallet i söder skulle uppföras i sten istället. Stenladan som sedan byggdes kom att rymma stall för hästar i markplanet och socknens tiondelada med magasin på övre våningen.

En tiondelada användes till att förvara det tionde – en typ av skatt in natura - som i äldre tider samlades in av socknens gårdar till prästfamiljens försörjning. Före 1911 hade prästerna inte lön utan skulle försörja familjen och sina anställda genom självhushållning på prästgårdens lantbruk samt det tionde som samlades in av sockenborna.

Räpplinge prästgård är numera i privat ägo. Räpplinge hembygdsförening arrenderade Tiondeladan ett antal år och fram till 31 december 2020. Hembygdsföreningens  samling av äldre jordbruksredskap har under hösten 2020 flyttats till ett magasin i Räpplinge. Hembygdsföreningens tidigare verksamhet vid Tiondeladan förläggs från och med 2021 till Räpplingegården.

Förening:

Räpplinge Hembygdsförening

Skapad av: Ann-Charlotte Magnusson (2017-04-12 15:18:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Räpplinge Hembygdsförening (2021-02-03 20:05:08) Kontakta föreningen