Tiondeladan


Vid 1760 års prostvisitation på Räpplinge prästgård beslutade man att det förfallna stallet i söder skulle uppföras i sten istället. Stenladan som sedan byggdes kom att rymma stall för hästar i markplanet och socknens tiondelada med magasin på övre våningen.

En tiondelada användes till att förvara det tionde – en typ av skatt in natura - som i äldre tider samlades in av socknens gårdar till prästfamiljens försörjning. Före 1911 hade prästerna inte lön utan skulle försörja familjen och sina anställda genom självhushållning på prästgårdens lantbruk samt det tionde som samlades in av sockenborna.

Räpplinge prästgård är numera i privat ägo. Räpplinge hembygdsförening arrenderar Tiondeladan fram till 31 december 2020. Hembygdsföreningen har en samling äldre jordbruksredskap i det gamla stallet - denna kommer att flyttas till ett magasin i Räpplinge under hösten 2020. Magasinet på övre planet har använts för berättarkvällar, mm. Varje sommar hölls också en friluftsgudstjänst med efterföljande kyrkkaffe vid Tiondeladan. Sommaren 2020 blev alla evenemang inställda p g a covid-19-pandemin. Hembygdsföreningens verksamhet vid Tiondeladan kommer från 2021 att förläggas till Räpplingegården.

Editerad av: Ann-Charlotte Magnusson (2020-10-05 11:52:22)