Historik


Utdrag från anförande av Erik Bertilius vid Kommungården 20 år 1959

"I Ölandsbladet den 4 mars 1937 kallades till sammanträde för att bilda en bygdegårdsförening men:  Efter  många möten och diskussioner i fortsättningen med välvilligt inställda styrelseledamöter i BF (Bondeförbundet) och inom den kommunala förvaltningen slopades emellertid tanken på byggnadsförening och resultatet  blev i stället till slut att en bygdegård skulle uppföras  med kommunala medel.

Det var byggmästare Arvid Jansson Högsrum som fick uppdraget och Repplinge Kommungård som den nya lokalen skulle heta stod färdig för invigning till julen 1939.

Det var något ovanligt för hela landet att på den tiden uppföra en dylik lokal i kommunal regi och det föranledde också en viss veckotidning med stor spridning att under stor rubrik "Räpplinge visar vägen" berätta om den unika händelsen."

Förening:

Räpplinge Hembygdsförening

Skapad av: (2015-03-05 09:06:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Räpplinge Hembygdsförening (2019-01-10 21:12:28) Kontakta föreningen