Nuvarande renovering av kyrkogårdsmuren bekräftar troligt kyrkobygge!

Nuvarande renovering av rasad krykogårdsmur bekräftar ytterligare uppfattningen att ”Munkarnas mur” vid Ramundeboda är väggarna till en påbörjad kyrkobyggnad. Vid renoveringsarbetet har ytterligare arkelogisk utgrävning utförts, som blottlagt likartade stödmurar för väggar på den västra gaveln, som vid förra renoveringen av den östra. Även den igenmurade dörröppningen som beskrivs på en ritning i Peringskölds ”Monumenta” har återfunnits. Frågan som ställs är, vem var finansiär/donator till ett kyrkobygge som har likartade mått som Nikolaikyrkan i Örebro?

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter