Kulturminnen "utanför staketet"


Rubriken syftar på kulturminnen som är belägna utanför Rafnasil kulturområde. Medlemmar i Ramsele Hembygdsförening, föreningen Forntid i Ramsele, och Ramsele Släktforskarförening har genom frivilligt ideellt arbete kartlagt och dokumenterat många gamla byggnader, och också andra lämningar som till exempel färdvägar, stigar, kyrkstigar, odlingsrösen, kvarnlämningar, kolugnar, sågar, och hällmålningar. Mycket arbete har också lagts ned på att röja och rensa stigar och andra lämningar för att göra dem tillgängliga för allmänheten. Ett projekt har också genomförts att sätta upp skyltar och stolpar med information om de identifierade kulturminnena. Översiktstavlor med kartor och information har också satts upp vid infarterna till Ramsele, och vid Hembygdsgården. 

Läs informationen som finns på översiktstavlorna: Utanför staketet (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Gudrun Bergvall (2019-03-10 14:09:22)