Historiska tidningsnotiser


Genom Kungliga Bibliotekets hemsida kan man ta del av notiser i lokalpressen, notiser som ger en beskrivning av lokala händelser under äldre tid. I detta projekt har vi koncentrerat oss på tidningen Härnösandsposten 1890-95 och Sollefteåbladet 1895-1914 som på enahanda sätt ska genomsökas efter lokala notiser.

Notiser i dagspressen med information om Ramsele är sällsynta. Notiser som ändå kan vara av intresse har även medtagits. Texterna återges i sin helhet, dock i de fall de är omfattande har de kortats ned. 

Hernösandsposten 1890.pdf (pdf)

Hernösandsposten 1891.pdf

Hernösandsposten 1892.pdf

Hernösandsposten 1893.pdf

Hernösandsposten 1894.pdf

Hernösandsposten 1895.pdf

Förening:

Ramsele Hembygdsförening

Skapad av: Gudrun Bergvall (2018-11-06 19:08:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gudrun Bergvall (2019-09-30 09:31:14) Kontakta föreningen