Liksom de flesta hembygdsföreningar har Ramsele i sitt arkiv en omfattande bildsamling som har varit svår att använda och forska i p.g.a. bristande förteckning och register. Detta råder vi nu bot på genom att digitalisera alla bilder (glasplåtar, vykort, familjebilder). Samlingens bestånd av vyer över Ramsele då och nu har blivit väldigt uppskattade och är underlag för omfattande diskussioner om hur det en gång såg ut. Det praktiska arbetet utförs av medlemmar i Ramsele Släktforskarförening. Hembygdsföreningen har tillskjutit medel för genomförande av den blivande databasen. Projektet tar gärna emot bilder från privatpersoner.


Förening:

Ramsele Hembygdsförening

Skapad av: (2016-01-11 14:52:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ramsele Hembygdsförening (2019-03-10 14:15:11) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Yvonne Brorsson, Erik Järnes väg 10, 883 70 Ramsele
 Kägelbacken 2, 883 70 Ramsele
 076-3967717[email protected]