Ramsele Hembygdsförenings styrelse har i uppdrag att utdela stipendier till någon välförtjänt person som gjort anmärkningsvärda insatser för hembygdsforskning och spridning av kunskap angående socknen. Det första stipendiet delades ut av Hembygdsföreningens ordförande Kjell Rydstedt i december 2021 i samband med ett julbord för likasinnade på Forskarcentrum och Solportens restaurang. Valet hade fallit på Torbjörn Brorsson som under många år aktivt sökt kunskap om tidigare förhållanden i Ramsele och alltid varit beredd att otvunget sprida sin kunskap och sina minnen. Han har även på Facebook lagt ut nytagna fotografier av olika bortglömda miljöer och kvarvarande lämningar efter jordbruket och skogsbruket, och antecknat naturnamn m.m. som idag har varit helt bortglömda. Han har på sina publicerade notiser på Facebook fått hundratals intresserade s.k. följare. Ytterligare en sida är hans strävan att i bokform ge ut sina minnen från 1930-talets Ramsele och en jämförelse av vad som förändrats under den korta period som var där emellan fram till 1960-talet, med analys och beskrivning av hur jordbrukssamhället och dess fattigdom förändrades till ett styckevis välmående folkhem.

Torbjörn är all heder värd.

Eva Isakssons Stipendium

Förening:

Ramsele Hembygdsförening

Skapad av: Gudrun Bergvall (2022-02-24 13:30:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gudrun Bergvall (2022-02-24 13:31:24) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 Yvonne Brorsson, Erik Järnes väg 10, 883 70 Ramsele
 Kägelbacken 2, 883 70 Ramsele
 076-3967717[email protected]