Brukskontoret

Brukskontoret
Kontorsbyggnaden finns fortfarande kvar, moderniserad med en putsad fasad.Det första brukskontoret låg i den numera rivna karolinerherrgården ovanför Tersmedens herrgård. Den andra kontorsbyggnaden var belägen på kajen framför valsverket. Byggnaden på bilden var alltså det tredje brukskontoret, i dag ersatt av mer ändamålsenliga lokaler. På övervåningen fanns även några rum som användes som bostäder.
Fotograf

Lennart Lundberg