Seglingsbergs gla kraftstation

Seglingsbergs gla kraftstation
Kraftstationen byggdes omkring 1914 och ersattes under 1980-talet av en ny.
Fotograf

Fotot tillhör Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening