Per Ols

Per Ols
Per Ols sett från landsvägen Ramnäs - Seglingsberg.