Hembygdsgården

Länsmansgården i Munsåker

Från Länsmansgård till Hembygdsgård
Fastigheten uppfördes 1863 av länsman Per Hoflin, som var en välkänd gestalt i socknens 1800-talshistoria. I samband med att han avled 1893 överläts fastigheten till familjen Erik Edström, som fortfarande äger den. I samband överlåtelsen renoverades huset och fick i huvudsak sitt nuvarande utseende.

Ragunda Hembygdsförening önskade sig länge en hembygdsgård. Drömmen blev verklighet 1978 när Stina Amreus, Erik Edström, Mats Edström och Ingegerd Gustafsson beslutade hyra ut fastigheten Munsåker 1:4 till Ragunda Hembygdsförening för en tid av 50 år, det vill säga till 2028. Föreningen har haft ambitionen att bevara sekelskifteskaraktären på gården samtidigt som anpassningar för ökad tillgänglighet och fler besökare gjorts.

Kyrkslätten – äldsta kulturbygden
Ragunda Hembygdsgård är belägen på den s.k. Kyrkslätten, som är den äldsta kulturbygden i Ragunda, och som ända fram till modern tid var platsen för Ragunda gamla sockens administration och förvaltning. Området har förklarats vara av historiskt riksintresse och gården en unik kulturhistorisk tillgång för såväl kommunen som länet. Gården är ett representativt exempel på en större gård i Ragunda vid tiden för förra sekelskiftet. De flesta byggnaderna på den gamla gården är bevarade och Hembygdsgården består av den gamla mangårdsbyggnaden med gårdshus och ladugård.