Pågående projekt


 

2017-2019 på går renoveringsprojekt dels på Trätojordsbacken dels på Hembygdsgården. Logen på backen har lyfts och dränerats, nya tak ligger på serveringen och scenen, scengolvet har bytts ut och på hembygdsgården har el dragits för att kunna utnyttja fler delar av gården säkert. Framöver ska bl a köket i serveringen på backen förnyas, toaletter anpassas. För detta har vi fått EU stöd från Landsbygdsprogrammet och regionala medel beslutade av Länsstyrelsen. Föreningen lägger själva c:a 160 000 kr i projektet.

Vi kommer även att göra en förstudie om Trätojordsbackens framtid. Det är ett projekt via leader 3sam med pengar ur den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det är en förstudie som kommer att pågå under 6 månader. Vi kommer bla att göra en undersökning för att ta in synpunkter/önskemål från privatpersoner, företag och föreningar.

Image

 

 

 

 

 

Förening:

Ragunda Hembygdsförening

Skapad av: Ulrika Karlsson-Thalén (2018-11-05 20:19:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulrika Karlsson-Thalén (2018-12-19 13:14:02) Kontakta föreningen