Nyfiken på…

Nyfiken på är en aktivitet som genomförs i  socknen under vår och höst. Olika teman och olika platser varje gång. Aktiviteterna  genomförs i samarbete med olika föreningar.

Se kommande program för aktuella datum, platser och teman.


Editerad av: Ulrika Karlsson-Thalén (2019-02-01 14:28:45)