Byombud

Personalen i serveringen kommer från olika byar. Det är byombuden som organiserar så det alltid finns bröd och personal i sommarserveringen.

Byombud – styrelsens kontakter i byarna

Byombud är hembygdsföreningens kontaktpersoner i byarna. På årsmötena väljs byombuden. Via dem bemannas sommarserveringen med personal. Det är också de som ser till att hembakat bröd skänks till sommarserveringen. Via byombud skänks också vinster till lotterier.

Om du vill delta på något sätt i verksamheten, i serveringen, baka eller på annat sätt hjälpa till vänder du dig till ombudet i din by eller till någon i styrelsen.

Vi förmedlar kontakter. Kontakta oss på [email protected]