After Work: Konditor, kakelugnsmakare, konnässör

27 November 2019

Hantverkare var en vanlig yrkesgrupp i sekelskiftets Jämtland och Hantverksföreningen i Östersund engagerade många. Yrkesgruppen hade en särskild ställning i samhället och har gjort stort avtryck både i stadsbilden och i länet. Vi berättar om livet som hantverkare, vilka kunskaper man behövde och vilka uppdrag man fick. Gesällutnämningar, mästarbrev och gamla verktyg leder oss genom historien.

Medverkande: Amanda Vesterlund,
Föreningsarkivet


Editerad av: Ulrika Karlsson-Thalén (2019-09-14 19:19:16)

Ragunda hembygdsförening

Plats: Biolokalen, Centrum

Börjar: 27 November 2019 13:00

Slutar: 27 November 2019 14:00