After Work: Berättelser om Storsjön

20 November 2019

Sjöar och vattendrag har alltid spelat en stor roll för människors överlevnad och Jämtlands glittrande pärla Storsjön är inget undantag. Storsjön har genom århundradena fungerat både som matbod och kommunikationsled och genom sin skönhet utövat en dragningskraft på gäster från när och fjärran.

Medverkande: Mikael Sundberg och Anders Dalén,
Forskare på historiskt fiske i Jämtlands län


Editerad av: Ulrika Karlsson-Thalén (2019-09-14 19:03:50)

Ragunda hembygdsförening

Plats: Biolokalen, Centrum

Börjar: 20 November 2019 13:00

Slutar: 20 November 2019 14:00