After Work: Ljusnedals bruk - stendamm, slammer, folk och fä

13 November 2019

Idag tillhör gruvdriften en svunnen epok i Jämtland-Härjedalen, men de sotsvärtade arkiven vittnar fortfarande om dess storhetstid. Hör om hugade herrar, vågade investeringar, teknisk utveckling, stendamm, slammer, folk och fä i Ljusnedal. Följ med till en spännande men hård vardag under jord.

Medverkande: Mia Nilsson och Jim Hedlund,
Landsarkivet


Editerad av: Ulrika Karlsson-Thalén (2019-09-14 19:00:35)

Ragunda hembygdsförening

Plats: Biolokalen, Centrum

Börjar: 13 November 2019 13:00

Slutar: 13 November 2019 14:00