After Work: Kulturstaden Östersund tar form

06 November 2019

1929 fick Norrland sitt första landsarkiv efter en långdragen kamp. Intentionen var att göra Östersunds till Norrlands kulturhuvudstad. I föredraget presenteras Landsarkivets 90-åriga historia och dess betydelse förr och nu.

Medverkande: Maria Press och Sara Grut,
Landsarkivet


Editerad av: Ulrika Karlsson-Thalén (2019-09-14 18:57:39)

Ragunda hembygdsförening

Plats: Biolokalen, Centrum

Börjar: 06 November 2019 13:00

Slutar: 06 November 2019 14:00