Om oss

Ragunda hembygdsförening – en stor och gammal förening Ragunda hembygdsförening startade 12 maj 1929. Med en medlemsavgift om 1 kr samlades 157 medlemmar redan första året. Genom årens lopp och samhällets utveckling har föreningen utvecklats. Idag är Ragunda hembygdsförening en av länets största hembygdsföreningar med närmare 550 medlemmar vilket motsvarar att var femte boende i området är medlem i föreningen.

 
Image

 

Vår förening har Ragunda socken som geografisk bas. Hembygden är där man bor, oavsett var man kommer ifrån, hur gammal man är eller vilket yrke man har. En del människor upplever att de på grund av flyttar har flera hembygder. Den som någon gång i livet har bott och verkat, eller haft släktingar som bott och verkat i vår hembygd eller är bara väldigt intresserad av vår förening är välkommen att bli medlem i föreningen. Det stärker arbetet att många människor stödjer föreningen med medlemskap.

 

Föreningen är mycket aktiv. Centrum för verksamheten finns på Hembygdsgården, en sekelskiftesgård som är privatägd men utarrenderad på 50 år, sedan 1978, till föreningen. På hembygdsgården är det öppet sommartid för allmänheten och en hel del annan tid för medlemmar som arbetar i föreningen. Våra aktiviteter samlar 2500 besökare per år. För att genomföra dessa aktiviteter och underhåll av gården och gårdens samlingar läggs 5000 ideella arbetstimmar  av cirka 200 aktiva medlemmar. Det är med andra ord en förening som skapar både engagemang men även intressant besöksmål.

Hembygdsföreningens syfte är att vårda och synliggöra hembygdens miljö och kulturarv och föra den vidare till nuvarande och kommande generationer.
Vi gör det genom att                                                                                                                                             

  • förvalta och underhålla hembygdgården och dess byggnader i Pålgård under hyrestiden.
  • förvalta och underhålla Trätojordsbacken och dess byggnader i Hammarstrand.
  • främja kunskapen om och känslan för hembygdens natur- och kulturarv och värdefulla traditioner.
  • vårda egna samlingar och dokumentera föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid och på olika sätt göra dessa tillgängliga för fysiska besökare och besökare via internet.
  • aktivt medverka till vård och bevarande av hembygdens natur och kulturarv, landskapsmiljön och fornminnen och att aktivt delta i samhälls- och miljöplanering.
  • samarbeta med Ragunda kommun och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet, liksom mellan hembygdsföreningar, som gagnar bygden och dess utveckling.
  • organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
  • verka för att aktiviteter anpassas för alla åldrar och bakgrund. 
    Här finns föreningens stadgar