Aktiviteter

After Work: Från piga till mejerska

26 February 2020

Fäbodlivet har varit, och kanske är, en viktig del av identiteten för jämtar och härjedalingar. Men när mejerierna började växa fram vid sekelskiftet var det inte längre givet att man skulle arbeta i fäbodarna. Nu kunde unga kvinnor också ta tjänst utanför hemmet som mejerska. I snart sagt varje by...

Läs mer >

Ragunda hembygdsförening

Plats: Biolokalen, Centrumhuset

Börjar: 26 February 2020 13:00

Slutar: 26 February 2020 14:00

After Work: Jämtlands enda finnmark

04 March 2020

Redan innan Jämtland blev svenskt 1645 hade finnar upptagit många torp i bl.a. norra Ångermanland. Den- na process fortsatte sen in i Jämtland, men mötet med bönderna i de gamla byarna blev inte problemfritt. Hör mer om mötet mellan två skilda kulturer och de källor som finns om man vill...

Läs mer >

Ragunda hembygdsförening

Plats: Biolokalen, Centrumhuset

Börjar: 04 March 2020 13:00

Slutar: 04 March 2020 14:00

After Work: Världens största ordenshus – i Östersund!

11 March 2020

Vi dyker ner bland drinkare, brännvinsfloder och de nykterhetsloger som skapades som en motvikt. Godtemplarorden skulle ”göras till en medborgarskola och logerna skola vara hem till fostran för höga etiska mål, kulturbärare var på sin ort”. Ordenshus byggdes och fester, utflykter och möten arrangerades från Frostviken i norr till Sveg...

Läs mer >

Ragunda hembygdsförening

Plats: Biolokalen, Centrumhuset

Börjar: 11 March 2020 13:00

Slutar: 11 March 2020 14:00

Visa fler aktiviteter

Nyheter

#hembygdsliv

Varje torsdag i juli genomförs #hembygdsliv på hembygdsgården. Då fylls gården av ljud och  rörelse. Tunnbrödsbakning, barnaktiviteter,  slöjdare, musik, släktforskning och mycket mera. 

Nyfiken på…

Nyfiken på är en aktivitet som genomförs i  socknen under vår och höst. Olika teman och olika platser varje gång. Aktiviteterna  genomförs i samarbete med olika föreningar.

Se kommande program för aktuella datum, platser och teman.

Visa fler

Om oss

Ragunda hembygdsförening – en stor och gammal förening Ragunda hembygdsförening startade 12 maj 1929. Med en medlemsavgift om 1 kr samlades 157 medlemmar redan första året. Genom årens lopp och samhällets utveckling har föreningen utvecklats. Idag är Ragunda hembygdsförening en av länets största hembygdsföreningar med närmare 550 medlemmar vilket motsvarar att...

Läs mer >