Vårt flyttningsprojekt av den gamla linbastun är nu klart! I vårt föreningsarbete ingår att i möjligaste mån bevara den gamla kulturen både i ord och handling. Vid lagaskiftet omkring 1860 noterades en "badstuga" på Jan Erssons gård. På senare tid har den gått under namnet "Linbastun" och plötsligt stod den på en fritidstomt där ingen ville ha den. Föreningen erbjöds att ta hand om den men ansåg att kostnaderna blev för höga att flytta hem den till hembygdsgården.
Möjlighet att få EU stöd för detta genom "Jordbruksverket/stöd i landsbygds-
programmet"
uppkom 2016 och vår ansökan beviljades med så mycket pengar att vi tillsammans med egna arbetet även kunde återställa det gamla vasstaket samt mura upp den gamla eldstaden. Inför kulturarvsdagen i september 2018 var den så pass klar att vi kunde återinviga den på sin nya plats och nu inredd som ett minimuseum med allmogesaker och föremål, mycket i linberedningens tecken.

 


 

lin
på pl

Förening:

Raggarö Hembygdsförening

Skapad av: Börje Eriksson (2019-02-25 08:58:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Börje Eriksson (2023-04-02 18:30:15) Kontakta föreningen